Asociatia Serviciul APEL

Serviciul APEL – o punte de legătură între economic şi sociallogo apel

APEL s-a înfiinţat în Bucureşti în anul 2001 ca serviciu de formare-integrare profesională în cadrul Fundaţiei PARADA, adresându-se tinerilor aflaţi în diverse situaţii de marginalizare socială.

APEL – un alt tip de intervenţie în peisajul serviciilor sociale din România

În vederea asigurării unei intervenţii complexe pentru susţinerea incluziunii sociale, treptat în cadrul asociaţiei s-au dezvoltat două direcţii principale cu scopul cuprinderii unui spectru complet de servicii şi acţiuni care să răspundă cerinţelor partenerilor APEL:

INTERVENŢIA Apel privind facilitarea accesului în piaţa muncii

 • Servicii de formare-integrare profesională pentru tinerii în dificultate;
 • Servicii pentru angajatori;
 • Organizarea şi susţinerea cursurilor de orientare vocaţională pentru elevii din anii terminali, a tinerilor proveniţi din centre de plasament şi alte categorii de tineri defavorizate;
 • Elaborarea de analize şi cercetări privind marginalizarea pe piaţa muncii;
 • Organizarea şi susţinerea cursurilor de formare pentru specialişti  în domeniul integrării profesionale a tinerilor marginalizaţi;

INTERVENŢIA Apel ca agent în dezvoltarea economiei sociale

 • Programul de microcreditare socială;
 • Consultanta privind responsabilizarea sociala a firmelor;
 • Campanii şi acţiuni de lobby si conştientizare;

SERVICII PENTRU ANGAJATORI

Prin serviciile propuse firmelor, APEL doreşte să ofere un răspuns la cererea de forţă de muncă existentă precum şi să contribuie la diminuarea procesului de fluctuaţie de personal, datorat unei integrări incomplete la locul de muncă a noilor angajaţi. Dintre serviciile acordate amintim:

 • selecţie, formare profesională şi propunere a tinerilor pentru angajare;
 • asistenţa angajatorilor în perioada iniţială de încadrare a tinerilor;
 • consultanţă privind facilităţile legislative oferite angajatorilor care încadrează în muncă persoane marginalizate;
 • consultanţă privind responsabilizarea socială a firmelor, APEL se propune ca partener şi mediator pentru firmele care doresc să dezvolte o politică socială, şi care solicită îndrumarea în această direcţie pentru obţinerea experienţei necesare;