Tuesday, June 25, 2024
[td_text_with_title custom_title=”Context” header_color=”#1e73be”]În ultimii ani, rata șomajului în rândul tinerilor a atins cote alarmante în mai multe părți ale lumii, inclusiv în Uniunea Europeană. Cel mai vulnerabil grup social, printre primele afectate și ultimele care se pot redresa, îl reprezintă tinerii. În mai multe state UE, rata șomajului în rândul tinerilor este dublă față de media generală. În 2013, datele Eurostat arată că aproximativ 13% din tinerii 15-24 ani din UE nu erau incluși într-o formă de educație, angajare sau formare, așa-zisa categorie NEET (=not in education, employment or training) – categorie supranumită “invizibilă”. Aceleași date arată că tinerele femei sunt mai afectate de această situație (NEET), respectiv mai predispuse în a fi excluse și total dezangajate social.

Proiectul vine să răspundă nevoii lucrătorilor de tineret și a organizațiilor neguvernamentale care lucrează cu tinerii în situații NEET sau în situații de risc:

 • de a se coaliza pentru a fi recunoscuți ca actori în dezvoltarea politicilor pentru tineri (la nivel local și național),
 • de a profesionaliza metodele prin care lucrează direct cu tinerii NEET sau cei în situații de risc,
 • de a încuraja inovația în incluziunea socială și participarea civică a tinerilor NEET, în special a tinerelor femei.

Proiectul aduce pe agenda publică problema tinerilor NEET care în prezent este vazută doar din perspectiva pieții muncii, deși situațiile se manifestă cu mult înaintea integrării pe piața muncii și au efecte prelungite (dupa vârsta de 25 sau 29 ani), vizând totodată

 • rolul lucrătorilor de tineret în România – puțin apreciat în prezent (deși este recunoscut ca profesie în COR)
 • rolul organizațiilor neguvernamnetale care au preponderant beneficiari tineri (fără a avea prevăzut în statut ca obiectiv) în dezvoltarea politicilor publice pentru tineri.

Over the past years, youth unemployment rate has significantly increased in various parts of the world, including European Union. The most vulnerable social group, among the firsts who are affected and last one to recover, is represented by young people. Therefore, in many EU states, the youth unemployment rate is double compared to the general average. In 2013, Eurostat figures show aproximpately 13% of young people aged 15-24 years old were not included in any form of education, employment or training (NEET category) – a category called ‚invisible youth’. Same study shows that young females are even more affected by this situation, respectively more vulnerable to be totally excluded and socially disengaged.

The present project answers the needs of youth workers and NGOs that work directly with young NEET or youth at risk:

 • to form a coalition in order to be recognized as stakeholders in shaping youth public  policies, at both national and local level;
 • to exchange best practices and raise the professionalization in working with young NEET or youth at risk;
 • to encourage innovation, social inclusion and civic participation of young NEET, specifically of young females.

The project brings on the public agenda the issue of young NEET which presently is discussed only from a ’youth employment’ perspective, although youth social exclusion and factors that lead to NEET situations take place long before the  legal working age. Therefore, Social DOers aims at bringing to public discussion:

 • the role of youth workers in Romania, underappreciated although has recently been recognized as a formal profession
 • the role of NGOs who work for young people – although they don’t specifically have this as an objective – in shaping youth public policies

[/td_text_with_title]

[td_text_with_title custom_title=”Activități/Activities” header_color=”#1e73be”]

 • Formarea unei coaliții de cel puțin 20 ONG-uri la nivel național și organizarea a 3 întâlniri ale acesteia
 • Organizarea a 3 training-uri de capacitare pentru 30 lucrători de tineret/reprezentanți ai ONG-urilor și 15 tinere fete în situații NEET, în regiunile de dezvoltare SE, NE și SV
 • Organizarea a 3 intâlniri multi-actor la nivelul acestor regiuni
 • Desfășurarea unei campanii on-line de promovare și creștere a nivelului de conștientizare asupra tinerilor NEET
 • Dezvoltarea unei (1) cercetări naționale privind costurile sociale ale tinerilor în situații NEET
 • Organizarea unei (1) conferințe naționale pe problematica politicilor publice de adresare a nevoilor tinerilor NEET și a ONG-urilor care lucreaza cu aceștia (atât prin programe de intervenție, cât și prevenție)

 • Building 1 national coalition of 20 NGOs, at least, and organizing 3 coordination meetings;
 • Organizing 3 capacity-building trainings for 30 youth workers and 15 young females in NEET situation, in regions: North-East, South-East and South-West of the country;
 • Organizing 3 multi-stakeholders meetings at regional level, in the same regions
 • Implementing (1) online campaign to raise awareness on the situation of young NEET
 • Developing (1) national study on the public and social costs of keeping young people not in employment, education and training
 • Organizing 1 national conference related to youth public policies and how to address the specific needs of young people in NEET situations, respectively how to support NGOs that provide services to these young people, including prevention programmes.

[/td_text_with_title]

[td_text_with_title custom_title=”Grup țintă/Target group” header_color=”#1e73be”]a) cel puțin 20 ONG-uri care lucrează cu tineri în situații NEET sau cu riscul de a se afla în această situație socială: personalul lor (voluntari sau personal angajat), în special lucrătorii de tineret, asistenții sociali și facilitatorii comunitari.

Urmărim implicarea lor în realizarea coaliției de ONG-uri care lucrează cu tinerii NEET, precum și în întâlnirile multi-actor și training-urile de capacitare la care vor avea oportunitatea să participe, să schimbe metode de bună practică cu alte ONG-uri din aceeași regiune, să discute direct cu autoritățile publice locale și regionale, respectiv să relaționeze cu toți actorii cheie interesați de această problematică.

b) Cel puțin 30 Lucrători de tineret, asistenți sociali și facilitatori comunitari din regiunile de dezvoltare: Sud-Est, Sud-Vest si Nord-Est.

Acestea sunt persoane:

 • care aparțin unor organizații neguvernamentale active la nivel local sau regional (din cel puțin 10 organizații diferite)
 • care lucrează direct cu tinerii (grass-roots level) implicându-i în diverse forme de angajament civic la nivel local
 • lucrează cu tineri în situații de risc sau dezavantajați, prevenind ca aceștia să ajungă în situații NEET
 • lucrează în comunități, cu tineri deja aflați în situații NEET

c) 15 Tinere fete în situații NEET care vor beneficia în mod direct de acest proiect prin participarea la training-urile de capacitare (empowerment), discuții cu actorii cheie și care vor fi încurajate să participe în mod activ la viața comunității, exprimând nu doar nevoile și problemele pe care le au, dar și propuneri de soluții.


a) at least 20 NGOs that work directly with young people in NEET situations or youth at risk: staff, with a specific focus on youth workers, social workers or community facilitators.

We aim to have them involved in building the coalition working with young NEET, as well as having them participating in multi-stakeholders meetings, exchange of best practices, capacity-building trainings etc.

b) at least 30 youth workers, social workers or community facilitators from 3 the above-mentioned regions of Romania:

 • they would work with NGOs at local or regional level (at least 10 different NGOs);
 • they would work directly with young people at grass-roots level, involving them in civic activities;
 • they would work with young people in NEET situations, coming from disadvantaged groups or at risk of being excluded;
 • they would work at community level

c) 15 Young females in NEET situation who would benefit from this project by participating at the empowerment trainings, in order to raise their engagement in debates with public authorities and policy makers, as well as active at community level.[/td_text_with_title]

[td_text_with_title custom_title=”Sustainability & Follow up” header_color=”#1e73be”]Pentru menținerea comunității de Social DOers ne propunem următoarele măsuri de continuitate:

 1. Extinderea coaliției – pe baza experienței câștigate în actualul proiect, respectiv valorificând comunitatea formată, se vizează includerea unui număr mai mare de ONG-uri care lucrează cu tinerii NEET sau cei în situații de risc, din toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

În acest sens, după evaluarea acestei inițiative, alături de coaliția creată, vom elabora un nou proiect pentru susținerea colaborărilor existente și extinderea către toate regiunile de dezvoltare ale României;

 1. Sprijinirea demersurilor membrilor coaliției la nivel local/județean prin:
 • întâlniri online periodice
 • organizarea unei campanii de monitorizare a programelor/legislației cu incidență asupra tinerilor NEET (în particular Garanția pentru Tineret) la nivel județean și național.

În acest sens va fi vizată dezvoltarea de micro-proiecte de advocacy la nivel local, respectiv, Social DOers va sprijini membrii coaliției în dezvoltarea și scrierea de proiecte, precum și în identificarea oportunităților de colaborare cu alte organizații/instituții interesate (la nivel național dar și European) etc;

 1. Diseminarea studiului și a rezultatelor proiectului (cu accent pe concluziile întâlnirilor multi-actor și strategia coalitiei), atât la nivel de instituții publice centrale cât și regionale/județene (incluzând Primării, AJOFM-uri, DGASPC-uri).

Această activitate va include o comunicare extinsă din partea coaliției către toți actorii interesați (instituții publice, organisme internaționale, alți reprezentanți ai societății civile).

Totodată, rezultatele, însoțite de recomandări și sugestii de colaborare la nivel european, urmează a fi transmise și către organizații și instituții Europene interesate, precum Forumulul European al Tineretului sau Intergrupul pe tineret din Parlamentul European.


In order to support the Social DOers community we envisage the follow-up measures:

1. Extending the coalition – building on the experience of the project and the formal coalition built during the project, we aim at including a larger number of NGOs from across the country, NGOs that have same profile of working with young people from disadvantaged groups and/or in NEET situations

In this respect, based on the results of this project, we would design and implement a follow-up, larger project, aiming specifically at building capacities and enlarging the coalition.

2. Supporting the actions undertaken by members of the coalition at local and regional level through:

 • constant online meetings
 • implementing a monitoring campaign of the programmes and legislation that address needs of young people in NEET situation (particularly the Youth Guarantee) at both regional and national level.

In this respect, Social DOers will encourage the development of micro advocacy projects and will empower members of coalition to submit grant proposals in order to extend collaboration and exchange of best practices on this topic, at both national and European levels

3. Disseminating the results of research, emphasizing the conclusions of multi-stakeholders meetings and strategy of the coalition 

The activity will encompass a broad communication towards the large public and most important stakeholders.

Moreover, results and policy recommendations will be sent at both national and European level, via European Youth Forum or Youth Intergroup of European Parliament.[/td_text_with_title]