Asociatia SOS Satele Copiilor

Asociaţia SOS Satele Copiilor România a fost înfiinţată în anul 1990 şi este un funizor acreditat de servicii sociale, cu sediul social în sectorul 1 al municipiului Bucureşti şi cu servicii licenţiate, localizate în mai multe zone ale ţării: judeţul Sibiu (oraşul Cisnădie, comunele Vurpăr şi Chirpăr), judeţul Bacău (municipiul Bacău, comunele Hemeiuş, Blăgeşti, Gîrleni, Racova, Letea Veche, Săuceşti şi oraşele Buhuşi şi Oneşti), judeţul Ilfov (oraşul Buftea) şi municipiul Bucureşti (sectoarele 1, 2 şi 3).

Serviciile sociale pe care le oferim sunt atât servicii sociale primare, al căror scop este prevenirea separării copiilor de părinţi (centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi centru de zi), cât şi servicii sociale specializate (servicii de tip rezidenţial în căsuţe de tip familial, cu familii SOS în care o mamă socială are în îngrijire 4-5 copii, în mod deosebit fratrii mari; şi servicii de tip rezidenţial în case de tip familial/apartamente pentru adolescenţi şi tineri).

După mai bine de 25 de ani de activitate, Asociaţia SOS Satele Copiilor România se mândrăşte cu rezultatele sale:

  • Peste 450 de copii şi tineri au beneficiat sau beneficiază de îngrijire pe termen mediu sau lung
  • 90% din tinerii care au părăsit serviciile nostre după împlinirea vârstei de 18 ani sunt integraşi socio-profesional
  • Nici un copil nu a fost separat de părinţi din cauza sărăciei, abuzului sau neglijării în comunităţile în care acţionăm
  • Toţi copiii (peste 3500 copii), după ce au ajuns în evidenţa serviciilor noastre, au acte de identitate, sunt înscrişi într-o formă de învăţământ şi au o frecvenţă şcolară bună, sunt înscrişi pe lista unui medic de familie şi au o stare de sănătate mai bună, au condiţii de trai mai bune şi au o relaţie mai bună cu părinţii lor
  • Avem un număr mare de parteneriate stabilite cu instituţii şi autorităţi publice, cu alte organizaţii neguvernamentale
  • Avem o reţea activă de voluntari care ne susţin în activităţile noastre
  • Peste 250 de profesionişti au lucrat sau lucrează în cadrul Asociaţiei (în acest moment avem peste 150 angajaţi)
  • Gestionăm anual un buget de 3 milioane de euro, din care peste 50% reprezintă sume colectate în România (activităţi diversificate de strângere de fonduri, accesarea de fonduri prin proiecte, sume de la bugetul de stat şi din bugetele locale etc.)
  • Am implementat şi implementăm proiecte adresate copiilor, tinerilor şi familiilor aflate în situaţie de risc prin accesarea de fonduri de la companii, fundaţii, mecanismul financiar SEE, Comisia europeană etc.

Referitor la tineri, Asociaţia SOS Satele Copiilor România are experienţă şi expertiză atât cu tinerii din sistemul de protecţie a copilului, cât şi cu tineri din mediul rural. Astfel, în perioada 2015-2017 a implementat proiectul “Un model de servicii oferite tinerilor din mediul rural şi din sistemul de protecţia copilului”. Mai multe detalii legate de proiect pot fi găsite accesând link-ul https://www.sos-satelecopiilor.ro/pe-cine-ajutam/proiecte/servicii-integrate-oferite-tinerilor-2/.

Din perspectiva tinerilor NEET, în cadrul proiectului menţionat am identificat şi oferit servicii unui număr de 42 tineri din mediul rural din judeţele Sibiu şi Bacău.

Dată fiind experienţa noastră, Asociaţia SOS Satele Copiilor România şi-a propus să aprofundeze tema tinerilor NEET şi să contribuie la reducerea numărului acestor la nivel naţional printr-o implicare atât la nivelul serviciilor oferite direct, cât la nivelul de politici publice.

E-mail: [email protected]
Website: www.sos-satelecopiilor.ro
Facebook page: https://www.facebook.com/SOSSateleCopiilor/