ASOCIATIA “LEARN FOR YOU!”

logo_1746777_web

ASOCIAȚIA „LEARN FOR YOU!” – este o asociație de drept privat, persoană juridică fără scop patrimonial, non‐profit, non‐guvernamentală ale carei scopuri principale sunt:

  • Sprijinirea unităţilor de învăţământ în activitatea de educare, instruire, formare, îndrumare si supraveghere a elevilor, şi implicarea în activităţile de îmbunătăţire, modernizare şi întreţinere a bazei materiale a unităţilor de învăţământ, implicarea în activităţi extraşcolare, oferirea de burse pentru elevi;
  • Obţinerea şi gestionarea de fonduri şi bunuri materiale în vederea sprijinirii financiare şi materiale a activităţii instructiv – educative şi extracurriculare desfăşurate de ASOCIAȚIA “LEARN FOR YOU!” ;

Activitățile vor urmari să satisfacă cerințele educaționale, sociale și emoționale ale copiilor, tinerilor și adulților să le ofere un program educațional atractiv care să le stimuleze curiozitatea și dorința de a învăța.  Programul se bazează atât pe învățarea limbilor străine ( engleza intensiv) cât și pe acumularea de cunoștinte prin activități de educare a limbajului, activități matematice, cunoașterea mediului, educație plastică, educație muzicală, educație fizică, prin cultivarea bunelor maniere, urmărind în felul acesta și normele metodologice ale Ministerului Educației Naționale.

ASOCIAȚIA „LEARN FOR YOU!”  este o organizație de tineret care concepe, organizează, promovează şi desfăşoară activități şi proiecte de educație nonformală în România şi în străinătate ce urmăresc pregătirea, formarea şi dezvoltarea continuă a tinerilor şi a adulților la nivel personal şi profesional, în vederea atingerii obiectivelor personale şi profesionale .

ASOCIAȚIA „LEARN  FOR YOU!”   are ca scop promovarea valorilor culturale, spirituale, naționale și internaționale, educarea cetățenilor în domeniile artei: etnografie, cinematografie, pictura, muzica, teatru, precum și crearea unui cadru propice schimbului de cunoștințe, informații cultural – educative între cetățenii români și cetățenii altor țări, sprijinirea membrilor asociației în vederea participării și organizării activităților cultural – educative.

 

Website:   http://facebook.com/www.ong.learnforyou

Facebook: Vlad Eugenia-Ioana

DATE DE CONTACT: Presedinte VLAD EUGENIA- IOANA

Tel. 0743664135/0745052568