Asociația „Educația dă viață”

Asociația „Educația dă vlogo asociatia Da viataiață” este o instituție non-profit care oferă oportunități de dezvoltare pentru tineri și copii, ce se înfruntă cu riscul de excluziune socială și economică, dar nu numai. Înființată în prima parte a anului 2013, de atunci am desfășurat mai multe proiecte pentru grupul țintă.  Am deschis un centru after school modern, pe un spațiu de 250 de mp, pentru copii aflați în situații de risc folosind programe de mentorat, unde tinerii de liceu deveneau mentorii copiilor, avand un program saptamanal de lucru și  de activități. Paralel, am început un program de consiliere psihologică, de orientare în carieră și dezvoltare personală, unde grupul țintă era reprezentat de tinerii adolescenți până la tinerii cu vârsta de 26 de ani. Lunar au participat constant un număr de 30 de tinerii, iar numărul tinerilor care au beneficiat de astfel de programe se ridică la 400.

De curând centrul nostru a devenit un centru de dezvoltare a abilităților socoi-emoționale, abilități relevante, dacă nu cele mai importante în incluziune și integrarea unei persoane într-un grup social. In acest sens am organizat workshopuri pentru dezvoltarea acestor abilități și pentru ridicarea conștientizării asupra importanței acestor abilități. Folosind metode non-formale, cu implicare a unui număr mare de tineri, centru nostru a ajuns să deservească ca și centru de voluntariat pentru organizațiile de Municipiul Slobozia și pentru proiectele ce se desfășoară aici.

Anual organizăm tabere de voluntariat unde tineri din toată țară vin să contribuie la promovarea educației și unui stil de viață ferit de riscuri, în zonele cele mai izolate ale județului Ialomița, având grup țintă tinerii și copii de aici, proiecte considerate cele mai bune pentru promovarea educației de către instituțiile pubice și private.

Ținând cont de situația din județul Ialomița și cele din vecinătatea ei, asupra tinerilor care nu participa la nici o forma de educație și formare profesională și nu sunt încadrați într-un loc de muncă, organizația noastra a stabilit ca începând cu toamna acestui an să se implice asupra nevoielor acestor tineri.