Advocacy Training pentru cei care lucrează cu tinerii – Social DOers Academy

Vrei să te implici in activități de advocacy în beneficiul tinerilor?

Vrei să te asiguri că tinerii și mai ales tinerii NEET[1] își fac vocea auzită?

Vrei să promovezi mai eficient activitățile adresate tinerilor NEET?

Social DOers implementează în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2015 proiectul Coaliția ONG-urilor pentru drepturile tinerilor NEET – Investing in Social DOers, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, beneficiind de sprijinul instituțional al Ministerului Tineretului și Sportului (MTS).

Proiectul îşi propune creşterea capacităţii ONG-urilor care lucrează cu tinerii NEET (not in employment, education or training) şi, respectiv a tinerilor în aceste situaţii sociale, pentru a se implică mai activ în dezvoltarea politicilor publice şi acţiuni de advocacy în beneficiul tinerilor NEET.

Prin aceste training-uri dorim să investim în cei care lucrează direct cu tinerii şi în particular cu tinerii în situaţii de risc sau situaţii NEET.

Într-o societate în care 17% din tinerii cu vârsta între 15 şi 24 de ani sunt în situaţii NEET, cei care lucrează cu tinerii au rol foarte important în promovarea drepturilor acestora şi, implicit, de a le creşte şansele de incluziune în societate şi pe piaţa muncii.

Training-urile vor aborda elemente de:

 • participare civică
 • cunoașterea mecanismelor de participare publică
 • creșterea capacității de accesare a finanțărilor
 • promovarea acțiunilor adresate grupului NEET și dezvoltarea activităților pentru tinerii NEET (cu accent pe tinerele femei)

În plus, una din zile va fi dedicată unei întâlniri multi-actor, care va reuni reprezentanți ai instituțiilor publice din regiunea ta, precum și tineri în situații NEET!

Training-urile vor avea loc:

 • Pentru regiunea Nord – Est: la Iași, în perioada 26-29 septembrie
 • Pentru regiunea Sud – Vest: la Craiova, în perioada 10-13 octombrie
 • Pentru regiunea Sud – Est: la Constanța, în perioada 17-20 octombrie

Te asteptăm dacă:

 • lucrezi direct cu tinerii, implicându-i în diverse forme de angajament civic la nivel local
 • lucrezi cu tinerii in situații de risc sau dezavantajați, prevenind ca aceștia să ajungă în situații NEET
 • lucrezi în comunități, cu tineri deja aflați în situații NEET
 • dorești să te implici în procese de advocacy la nivel local/regional

Pentru a participa, te rugăm să completezi formularul online disponibil aici până la data de:

 • Pentru regiunea Nord – Est: 18 septembrie 2015
 • Pentru regiunea Sud – Vest: 2 octombrie 2015
 • Pentru regiunea Sud – Est: 9 octombrie 2015

Toate costurile (cazare, masă, transport) sunt acoperite de organizatori!

Pentru mai multe informaţii, ne găsești pe Facebook, socialdoers.com sau e-mail: [email protected]

Te aşteptăm!

[1] NEET=not in employment, education or training – Tineri care nu au un loc de muncă, nu sunt într-o formă de educație sau care nu iau parte la alte cursuri de formare.

 


 

Do you want to be involved in advocacy activities for youth?

Do you want to make sure that youth and especially youth in NEET[1] situations voices are heard?

Do you want to promote better the activities for young NEETs?

During 1st of June – 31 December 2015, Social Doers is implementing the project  NGO Coalition for Rights of Young NEET – investing in Social DOers, financed through SEE grants 2009-2014 within NGO Fund Romania, with the institutional support of the Youth and Sports Ministry.

The project aims to empower the NGOs which are working with young NEETs (not in employment, education or training) and, respectively, young women in those social situation, to involve more in the development of the public policies and advocacy actions in the benefit on young NEETs.

Though these trainings we want to invest in those who work directly with youth and in particular with youth at risk or NEET situations.

In a society where 17% of people aged between 15 and 24 years are in situations NEET, youth workers have a very important role in promoting their rights and, implicitly, to increase their chances of social and labour market inclusion.

The trainings will adress elements of:

 • civic participation
 • public participation mechanisms
 • accessing funds capacity
 • development and promotion of the actions adressed to young NEETs (focusing on young women)

Moreover,  one day will be dedicated to a multi-actor meeting that will bring together representatives of public institutions from your region and youth in NEET situations!

The trainings will take place:

 • for the North-East region: Iasi, 26th-29th of September, 2015
 • for the South-West region: Craiova, 10th-13th of October, 2015
 • for the South-East region: Constanta, 17th-20th of October, 2015

We wait for you if:

 • you work directly with young people, involving them in various forms of civic engagement at the local level
 • you work with disadvantaged young people or in risk situations, preveting that they end up in NEET situation
 • you work in communities, with youth in NEET situations
 • you want to be involved in local/regional advocacy processes

To participate, please complete the online form available here until:

 • for the North-East region: 18th of September, 2015
 • for the South-West region: 2nd of October, 2015
 • for the South-East region: 9th of October, 2015

All costs (meal,accommodation, transport) are covered by the organizers!

For more information, find us on Facebook, socialdoers.com or e-mail: [email protected]

We look forward to your application!

[1]NEET=not in employment, education or training