Dunăre.EDU

dunare.eduAsociația Dunăre.EDU a fost fondată în mai 2009 la Oltenița, județul Călărași, sudul României,

pornind de la o idee simplă devenită realitate.

Misiunea noastră

Scopul asociaţiei este promovarea cooperarii internaționale în domeniul tineretului, susţinerea implicării tinerilor în activitățile comunității,  stimularea activităţilor ce au ca scop cooperarea tarilor riverane la Dunare si Marea Neagră.

Obiectivele

Pentru realizarea misiunii sale, Asociaţia „Dunăre.EDU” îşi propune atingerea următoarelor obiective:

 • dezvoltarea de proiecte care aduc beneficii reale mediului;
 • promovarea unei atitudini responsabile faţă de mediu la nivelul publicului larg;
 • crearea de oportunităţi pentru cetăţeni, companii şi autorităţi care să le permită să lucreze împreună în vederea rezolvării problemelor de mediu;
 • promovarea unor politici publice favorabile mediului;
 • dezvoltarea de proiecte care aduc beneficii comunităților rurale;
 • dezvoltarea de proiecte în domeniul educației pentru sănătate;
 • dezvoltarea de proiecte în domeniul cooperării regionale la Marea Neagră;
 • dezvoltarea de proiecte în domeniul cooperării între țările riverane la Dunăre;
 • dezvoltarea de rețele online între tineri;
 • promovarea unui stil sănătos de viață;
 • promovarea sportului ca activitate pentru tineri;
 • analiza politicilor publice în aria de interes;
 • realizarea de studii de cercetare ăn aria de activitate a asociației;
 • realizarea de concursuri online sau concursuri sportive;
 • dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul tineretului;

Valorile

În realizarea misiunii, obiectivelor şi activităţilor sale, membrii şi personalul Asociaţiei urmăresc respectarea următoarelor valori:

 • transparență
 • voluntariat
 • profesionalism
 • participare
 • colaborare
 • sustenabilitate
 • inovare
 • lucru în echipă.