Centrul pentru Resurse Civice

crc_jpgCentrul pentru Resurse Civice s-a înfiinţat în 2006 pentru a sprijini, promova şi dezvolta conştiinţa şi iniţiativa civică, în spiritul democraţiei participative, la nivel individual, comunitar şi regional.

Principalele domenii de activitate ale Centrului pentru Resurse Civice sunt:

 • Democrație locală și implicarea cetățenilor în viața comunității prin voluntariat
 • Susținerea protecției mediului
 • Asistarea migranților resortisanți ai țărilor terțe în accesarea serviciilor din comunitate
 • Stimularea comunicării dintre administrație și tinerii din comunitate
 • Susținerea democrației prin monitorizarea proceselor electorale cu observatori independenți
 • Promovarea modelului intercultural dobrogean

 

Din anul înființării până în prezent, Centrul pentru Resurse Civice militează pentru promovarea utilizării instrumentelor democratice în viața comunității.

Activităţile desfășurate în beneficiul migranților întăresc cooperarea dintre diferite organizaţii şi instituţii publice cu atribuţii sau cu interes în domeniu, și oferă un pachet de servicii integrate, adaptate nevoilor specifice ale RTT, atât în ceea ce priveşte informarea privind drepturile şi obligaţiile, asistenţa socială, juridică şi materială cât şi oportunităţile învăţării limbii române, acomodării culturale şi accesării pieţei forţei de muncă, prin asigurarea competenţelor profesionale cerute în procesul de angajare.

În plus, activitățile contribuie la promovarea interculturalității, un model bazat pe toleranţă, dialog, respect pentru diversitate, care pune accentul pe deschiderea, una spre cealaltă, a culturilor coexistente.

De asemenea, Centrul pentru Resurse Civice coordonează la Constanța grupul local de lucru pentru identificarea nevoilor comunităților de migranți ce provin din afara Uniunii Europene, începând din iulie 2009.

Afilieri:

 • Anna Lindh Foundation – rețea euro-mediteraneană (43 țări) ce promovează dialogul și respectul intercultural
 • Youth Express Network – rețea europeană de tineret axată pe promovarea incluziunii sociale a tinerilor
 • FOND – Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România
 • GNDEM – Global Network of Domestic Election Monitors
 • Zero Waste Romania – o coaliţie de ONG-uri şi grupuri de acţiune la firul ierbii, care militează pentru reducerea spre zero a risipei de resurse, fără îngropare sau incinerare, a protejării sistemului informal de reciclare şi a resurselor naturale
 • Coaliția pentru o Românie Curată

 

Persoană de contact : Cosmin Bârzan – președinte

[email protected]

http://www.resursecivice.ro