Centrul de Dezvoltare Socială T & CO – CDS

Asociația „CENTRUCDSL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO” – CDS este o organizație neguvernamentală, fără scop patrimonial, autonomă și apolitică.

Centrul de Dezvoltare Socială T & CO, CDS, contribuie la dezvoltarea socială durabilă a comunităţii locale, regionale și naționale prin elaborarea, promovarea, dezvoltarea şi implementarea de programe:

  • culturale – de informare, mediatizare, promovare;
  • instructive –  de formare și perfecționare cu impact la nivel național, european și internațional.

În sensul atingerii obiectivelor propuse, asociația noastră a dezvoltat începând din anul 2011 o serie de proiecte, conferințe, campanii umanitare și workshop-uri alături de partenerii noștri locali și internaționali.

Activități  și proiecte derulate si in curs de derulare:

  • Proiectul Youth in Work finantat prin programul Tineret in Actiune, acțiunea 1.3 Proiecte pentru democrație derulat în perioada 27 ianuarie- 28 august 2014. Obiectivele specifice ale proiectului au fost dezvoltarea abilităților tinerilor cu risc de excluziune socială de a aborda cu succes piața muncii; creșterea nivelului de implicare a tinerilor   cu oportunități reduse în identificarea de soluții decombatere a șomajului; dezvoltarea capacității tinerilor de a-și promova interesele legate de piața muncii în raport cu autoritățile publice și alți factori relevanți.
  • Proiectul „Formarea profesională – cheia pentru dezvoltarea în carieră şi un acces egal pe piaţa muncii”, cofinanţat din FSE, prin POSDRU 2007 – 2013- proiect cu derulare în perioada mai 2014 – noiembrie 2015. Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea accesului unui numar de 633 de femei pe o piața muncii modernă, flexibilă și incluzivă, prin participarea la cursuri de formare profesională, de calificare sau instruire care vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea forței de muncă.
  • Proiectul ”Vocea ONG pentru comunitate!”, este o inițiativă a 10 organizații neguvernamentale active în domeniul serviciilor sociale din Iași, cofinanțat de EEA Grants.
  • Proiectul ”Sisteme Inovative pentru Munca –SIM” își propune creșterea șanselor de ocupare pentru minim 270 persoane din regiunea Nord Est, șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă- proiect cofinantat din FSE prin POSDRU 2007-2013.
  • FORM ACT – Program de formare activă a studenţilor şi masteranzilor în domeniile ştiinţelor socio-umane, juridice şi economice din regiunea Nord-Est” este un proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013, Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. Obiectivul general al proiectului vizează creșterea relevanței educației universitare pentru piața muncii și eficientizării stagiilor de practică pentru un număr de 150 de studenți și masteranzi din cadrul facultătilor cu profil socio-uman, juridic și economic din Regiunea Nord-Est, în vederea integrării cu succes pe piața muncii a acestora.

Centrul de Dezvoltare Socială T & CO –CDS dezvoltă în permanență idei și concepte noi în domeniile educație, dezvoltării sociale, promovării culturii și a tradițiilor naționale.

[email protected]

http://www.centruldezvoltaresociala.ro

CDS