Asociatia YOUTH VISION

Youth VisionDescriere

Youth Vision este o asociație neguvernamentală ce are ca misiune îmbunătățirea calității vieții persoanelor aflate în risc social prin oferirea de oportunități educative și integrare socio-profesională. Youth Vision a luat naștere în cadrul proiectului “0 Discriminare, 100% Participare!”, proiect finanțat prin Programul Tineret în Acțiune.

Membrii fondatori ai Asociației Youth Vision sunt voluntari ai Fundației World Vision România, Biroul Zonal Constanța, care au participat de-a lungul anilor la diferite campanii de conștientizare și fundraising, pentru tinerii defavorizați din județul Constanța.

Asociația și-a propus să deruleze activități de informare și sensibilizare a comunității, privind problematica persoanelor aflate în risc social. Metodele folosite în cadrul acestor activități sunt metode non-formale, precum: workshop-uri, activități sportive, teatru forum, dezbateri publice, campanii de informare etc. Aceste activități ajuta comunitatea să devină mai tolerantă cu persoanele defavorizate, ajutându-le să își valorifice propriile resurse: cunoștințe, abilități, talente.

Grup țintă

 • Persoane lipsite de condiții minime de trai (adăpost, hrană, igienă, asistenţă medicală, afecţiune familială);
 • Copii ai străzii şi tineri postinstituţionalizaţi;
 • Copii şi tineri infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA;
 • Persoane cu dizabilităţi fizice, psihice şi/sau sociale;
 • Persoane abandonate sau cu risc de abandon (şcolar, familial, social);
 • Persoane-rezidente în instituţii de ocrotire sau de detenţie;
 • Familii nevoiaşe cu mulţi copii şi/sau monoparentale.

 

Proiecte implementate

 1. Proiectul “O clasă a diferenței” – Proiect de promovare a diversității în școlile românești” – perioada Ianuarie-Iulie 2014.

Obiectivul general al proiectului – combaterea discursului instigator la ura și a ratei crescute a violenței fizice și verbale din școlile și liceele constănțene prin creșterea nivelului toleranței și promovarea acceptări în rândul tinerilor elevi.

Activitățile – ateliere tip-training dedicate elevilor și workshop-uri tematice. Printre metodele non-formale folosite în cadrul proiectului menționăm: Photovoice, Biblioteca Vie, Cafenea Publică.

 1. Proiectul „Haideți să fim prieteni” – perioada 1-16 Aprilie 2014.

Asociație/Instituție: Asociația Youth Vision în parteneriat cu Asociaţia „Speranţa”.

Obiectivul general: să dezvolte la tinerii din Asociaţia” Speranţa” comportamente noi, gândiri pozitive și să elimine o serie de comportamente care afectează nefavorabil dezvoltarea lor ca minori/tineri, îmbunătățind astfel calitatea vieții.

 • Principalele activități ale proiectului:Identificarea principalelor nevoii și probleme întâmpinate de grupul țintă în educarea tinerilor prin efectuarea vizitelor de către personalul specializat;
 • Monitorizarea evoluției și a rezultatelor, atât pe parcursul cursului, cât și după finalizarea lui, de către personalul specializat.
 1. Workshop „Proiecte și parteneriate în domeniul educației” – 25 ianuarie 2015

Scopul activității: identificarea și dezvoltarea unor propuneri de proiecte/activități în vederea stabilirii unui parteneriat eficient – 25 de participanți (în parteneriat cu Liga Studenților din Universitatea Ovidius).

 1. Proiectul „0 Discriminare, 100% Participare!” (în perioada 1 februarie – 30 iulie 2013). Activități principale: ateliere tematice (managementul proiectului, protecția copilului, tehnici de lobby și advocacy, metode non-formale de învățare), piesă de Teatru Forum, Focus-Grup la Radio Constanța, activități sportive pe plajă, eveniment final-împărtășire experiențe, povești de succes.
 1. Proiect “Șanse egale pentru toți copiii”

Obiectiv- să dezvolte la familiile cu un partener seropozitiv comportamente noi, pozitive, și să elimine o serie de comportamente care afectează nefavorabil dezvoltarea copilului, îmbunătățind astfel calitatea vieții principalilor beneficiari(copiii acestora).

E-mail oficial: [email protected];
Reprezentantul legal: ENESCU Daniela;
Telefon: 0729.058.906.