Asociația „Atelierul de Idei”

SIGLA MICAAsociația „Atelierul de Idei” este o organizație nonguvernamentală, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, înființată la data de 21 noiembrie 2013, ce reunește prin liberă adeziune persoane care oferă prin contribuția lor materială, cunoștințele și activitatea lor proprie în folosul comunității locale.

Asociația este persoană juridică română de drept privat, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu nr. 128181 din 19.09.2013 eliberată de către Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti – Serviciul Comunicare și Relaţii Publice.

Scopul principal al Asociaţiei Atelierul de Idei este participarea la elaborarea și punerea în practică a programelor naționale și internaționale care vizează tinerii și care au legătură cu unul din sectoarele de activități ale tineretului: accesul la un loc de muncă, educație, lupta împotriva excluderii sociale, lupta împotriva discriminării, cetățenia europeană, formarea profesională, cultura, sănătatea, mobilitatea tinerilor cercetători, protecția mediului înconjurător, protecția consumatorilor, libera circulație a persoanelor, cooperarea în dezvoltare, lupta contra sărăciei, accesul la tehnologii de informare, sport, Goals Our 3 antreprenoriat; apărarea, promovarea, reprezentarea și punerea în practică a drepturilor tinerilor prevăzute în legislația română și europeană, precum și promovarea și aplicarea unor noi drepturi care nu sunt prevăzute în legislația actuală, în colaborare cu alte organizații neguvernamentale, cu organismele guvernamentale române și organizații internaționale, în scopul respectării și promovării drepturilor și demnității tinerilor, asigurând participarea deplină și afirmarea lor în societate (tineri care se află în una din situațiile: cu rezultate deosebite în domeniul educațional, sportiv, profesional; defavorizați din punct de vedere social, moral și financiar; cu dizabilități fizice, somatice, auditive, vizuale, mentale, neuropsihice, asociate, HIV/SIDA, boli rare, dependenți de droguri, alcool, tutun etc.).

Scopul Asociației Atelierul de Idei este apărarea, promovarea și reprezentarea persoanelor defavorizate (persoane cu dizabilități fizice, somatice, auditive, vizuale, mentale, neuropsihice, asociate, HIV/SIDA, boli rare; persoane cu întârzieri în dezvoltarea limbajului; bătrâni, tineri defavorizați din punct de vedere social, moral și financiar, persoane cu rezultate deosebite în domeniul educațional, sportiv, profesional). Asociația are drept scop promovarea, sprijinirea, realizarea și coordonarea de activități care să contribuie la dezvoltarea Euroregiunii „Dunărea de Jos” din punct de vedere economic, social, educațional, cultural, ecologic şi turistic.

Valorile Asociației „Atelierul de Idei”

– respectul față de oameni reprezintă una dintre valorile noastre fundamentale. Condamnăm violența și discriminarea indiferent de forma sub care se manifestă. Susținem și inițiem confruntări de idei, atât timp cât se respectă drepturile fiecărui participant;

– demnitatea și unicitatea persoanei – Asociația „Atelierul de Idei” respectă și promovează demnitatea individului, unicitatea și valoarea fiecărei persoane;

– relațiile interumane – asociația încurajează și întărește relațiile dintre persoane cu scopul de a promova, reface, menține și/sau îmbunătăți calitatea vieții persoanelor defavorizate, familiilor, grupurilor, organizațiilor și comunităților acestora;

– responsabilitate și solidaritate – binele comun înseamnă responsabilitate și solidaritate, iar pentru aceasta avem nevoie de sănătate, educație, cultură, creativitate și respect pentru valori. Vrem ca fiecare în parte și toți împreună să dăm acestui țel demnitatea pe care o merită;

– competența – asociația trebuie să își desfășoare activitatea numai în aria de competență și experiență profesională, având obligația de a-și îmbunătăți permanent cunoștințele și de a le aplica în practică.

Valorile noastre sunt expresia principiilor care ne ghidează și pentru care răspundem.

 

Președinte Anca-Elena RĂDUCAN

Vicepreședinte Marta-Iozefina BENCZE

https://www.facebook.com/AsociatiaAtelierulDeIdei

SHARE
Previous articleAsociatia Lindenfeld
Next articleAsociatia YOUTH VISION