Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”

Fundatia Agentia ImpreunaFundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună” este o organizație de drept privat, înființată în 1999, cu caracter ne-patrimonial, apolitic, ne-guvernamental.

Misiunea Fundaţiei Agenţia “Împreună” este orientată în vederea păstrării şi afirmării personalităţii romilor, a recunoaşterii lor ca minoritate etnică şi naţională, prin activităţi de cercetare, documentare şi difuzare, elaborare şi implementare a politicilor sociale în folosul romilor.

Obiectivele Fundaţiei Agenţia “Împreună” au vizat de-a lungul timpului, atât dezvoltarea comunităţilor locale de romi, precum şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi parteneriat cu instituţii publice centrale şi locale.

Astfel, proiectele derulate în domenii precum dezvoltarea comunitară locală, ocuparea şi dezvoltarea capacităţii instituţionale a ONG-urilor, facilitarea parteneriatelor locale, formarea de reţele de tineret, programele pentru femei rome, dar şi multitudinea de cercetări întreprinse pentru a analiza situaţia romilor pe piaţa muncii, au evidenţiat preocuparea  fundaţiei noastre pentru incluziunea socială a romilor sub mai multe aspecte.

Din 1999, Fundaţia Agenţia ”Împreună” a gestionat peste 50 programe sprijinite financiar de către Comisia Europeana, Banca Mondială, Fundaţia Soros, Fundaţiile Olandeze, Roma Education Fund, Ambasada SUA. Din 2002 Agenţia ”Împreună” creează şi sprijină politici sociale pentru romi (Bursa locurilor de muncă, Caravana ocupării, Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor). De asemenea, organizația a fost implicată, alături de alte entități, în acordarea de Asistenţă Tehnică Guvernului României în gestionarea programelor Phare, a granturilor, în proiecte de facilitare comunitară, formarea de reţele şi acces la servicii sociale.

Obiectivele Fundaţiei Agenția ”Împreună” se situează pe două planuri: dezvoltarea locală a comunităţilor de romi prin metoda facilitării comunitare; dezvoltarea de programe la nivel naţional pe domenii specifice precum educaţie, ocupare, tineret, gen, participare civică locală, în vederea dezvoltării şi adaptării politicilor de incluziune socială la nevoile comunităţilor de romi.

Rezultatele pe care Fundaţia Agenția ”Împreună” le-a obținut în ultimii 15 ani au arătat că acolo unde se lucrează ÎMPREUNĂ pentru aceste obiective, schimbările în bine sunt posibile şi generează la rândul lor alte schimbări.

e-mail: [email protected]

tel.: 021.210.05.39/211.34.29

www.agentiaimpreuna.ro

 

https://www.facebook.com/AgentiaImpreuna