Centrul Educational pentru Resurse, Formare, Integrare si Dezvoltare

Asociația “Centrul Educațional pentru Resurse, Formare, Integrare și Dezvoltare” (CERFID) este o structură care urmărește să fie un spațiu pentru dialog și colaborare între tineri și adulți pentru a realiza cele mai bune inițiative și decizii privind dezvoltarea personală și dezvoltarea durabilă a zonei, promovând formarea inițială și continuă a tinerilor și adulților, formarea de competențe-cheie și învățarea pe tot parcursul vieții prin proiecte și formare la nivel local, național, european și internațional și consultanță privind proiectele. Asociația promovează implicarea activă a cetățenilor în activitățile de voluntariat, învățarea non-formală și informală.
Centrul Educațional pentru Resurse, Instruire, Integrare și Dezvoltare (CERFID) este o asociație atât pentru tineri cât și pentru adulți, care abordează educația și formarea prin următoarele teme: Mediu inconjurator; TIC; spirit antreprenorial; Educație; Educatie non-formala; Cetățenia europeană activă; Dezvoltare personala.
Asociația “Centrul Educațional pentru Resurse, Formare, Integrare și Dezvoltare”, un ONG non-profit cu personalitate juridică, se află în orașul Craiova, în partea de sud-vest a României.
Membrii asociației sunt elevi, studenți și profesori din școli din Craiova și, în general, în județul Dolj.

Centrul Educațional pentru Resurse, Instruire, Integrare și Dezvoltare are următoarele obiective:
– identificarea nevoilor tinerilor atât în ​​zonele urbane, cât și în zonele rurale;
– încurajarea tinerilor și adulților să dezvolte și să îmbunătățească abilitățile personale și profesionale;
– promovarea și dezvoltarea schimbului de experiență european și internațional, schimb de opinii, valori etc .;
– promovarea acțiunilor privind informarea dezvoltării durabile, ecologia, bio nutriția;
– Dezvoltarea și diversificarea educației pentru tineri și adulți;
– Facilitarea accesului tinerilor și adulților la programe la nivel european;
– dezvoltarea activităților și serviciilor de educație, formare și calificări pentru a facilita tranziția de la școală la o viață activă;
– accesul tinerilor și adulților la programe la nivel local, județean, național și internațional: instruiri, ateliere, conferințe, proiecte și participarea lor efectivă la programele educaționale internaționale pentru tineri și adulți;
– romovarea valorilor europene și a programelor de dezvoltare interculturală;
– implicarea cetățenilor în luarea deciziilor și în politica publică pentru rezolvarea problemelor comunității;
– promovarea elementelor tradiției și a culturii locale în contextul european;
– promovarea principiilor democratice și a drepturilor omului în conformitate cu tratatele internaționale și legislația națională în vigoare.

Misiune CERFID
Asociatia„Centrul Educational pentru Resurse, Formare, Integrare si Dezvoltare” din Craiova actioneaza pentru ca cetatenii de toate varstele sa se implice in activitati de invatare nonformale si informale pentru formarea competentelor-cheie, pentru dezvoltarea personala si dezvoltarea durabila a zonei.

Viziune CERFID
In viziunea noastra, a Asociatiei „Centrul Educational pentru Resurse, Formare, Integrare si Dezvoltare” din Craiova , cetatenii de toate varstele isi asuma responsabilitatea participarii la diferite activitati  de invatare si formare care sa raspunda cu adevarat nevoilor lor si care sa tina seama de nevoile societatii.

Website: cerfidsite.wordpress.com