Asociația Iona Valea Peșceanei

IONAAsociația Iona Valea Peșceanei este o organizatie non-profit nou înființată în anul 2014. În prezent asociația posedă un efectiv de cinci membri și șase voluntari activi.

Pana în prezent asociația a derulat mai multe proiecte în colaborare cu alte asociații, unul dintre ele desfășurându-se în Turcia. Acesta a avut ca temă dezvoltarea viitorului antreprenor și consolidarea abilităților de angajat al unei societăți. In plan local, asociația a mai desfășurat activități de voluntariat și a sprijinit diferite campanii de protejare a mediului și de curățare.

În colaborare cu diferite școli din mediul rural a intreținut diferite dezbateri pe teme diverse, la care au luat parte elevi din mediul preșcolar.

Obiectivele asociației noastre însumează:

 • Conceperea, realizarea, promovarea  şi desfăşurarea de proiecte educative, prin educație nonformală  pentru dezvoltarea abilităților tinerilor şi adulților în domeniile: educație financiară şi investiții, comunicare (verbală  şi nonverbală), planificarea, replanificarea  şi dezvoltarea carierei, coaching, creativitate  şi inventivitate, dezvoltarea inteligenței, managementul timpului, motivarea personală  şi motivarea angajaților, negociere şi vânzări, branding şi marketing, persuasiune, vorbit în public (public speaking) şi training, dezvoltarea relațiilor interumane şi toate domeniile care  țin de dezvoltarea personală şi profesională;
 • Conceperea, promovarea  şi desfăşurarea de programe educaționale nonformale pentru tineri, în colaborare cu instituții de învățământ (şcoli, licee, universități) şi organizații nonguvernamentale cu interese comune;
 • Formarea și cultivarea opiniei publice în legătură cu ecologia, sănătatea, educația la orice nivel, protecția mediului, dezvoltarea durabilă, perfecționarea tineretului și dezvoltarea lui, dezvoltarea societății, respectarea drepturilor tinerilor;
 • Crearea unei noi dimensiuni  și standarde de desfășurare a activităților de impact în domeniul  perfecționării tineretului, prin aplicarea principiilor europene;
 • Dezvoltarea unui cadru educațional,  prin suportul pe care îl oferă tuturor celor care sunt interesați de teoria și practica educației;
 • Organizarea de campusuri de muncă voluntară, tabere, seminarii și conferințe, organizate prin forțe proprii  și/sau prin colaborarea cu alte asociații, agenții;
 • Organizare și/sau participarea la simpozioane, seminarii, colocvii, expoziții, îmtâlniri, conferințe, dezbateri și cursuri;
 • Educarea persoanelor tinere cu scopul integrării lor în societate;
 • Inițierea, realizarea și desfășurarea de proiecte sau programe de voluntariat pe termen scurt, mediu sau lung;
 • Organizarea sau sprijinirea  desfășurării activităților sportive, sociale și culturale;
 • Colaborarea cu instituții de stat, organizații nonprofit, persoane fizice sau juridice, atât române cât și străine în vederea implementării scopurilor propuse;
 • Întocmirea și realizarea unor proiecte de finanțare în vederea obținerii de fonduri destinate împlinirii scopurilor asociației;

 

Asociația noastră este într-o strânsă colaborare cu membrii Crucea Roșie Vâlcea, prin intermediul cărora am desfășurat mai multe serii de cursuri de prin ajutor, în urma cărora fiecare participant a primit instructaj avizat pentru acordarea primului ajutor.

Pe viitor asociația își propune aplicarea și derularea unor serii de proiecte, atât în țară cât și în UE. Urmărim dezvoltarea, mărirea numarului de membrii și înființarea unor noi departamente prin ca eficiența muncii să fie adusă la un alt nivel.

e-mail: [email protected]

https://www.facebook.com/asociatiaiona

tel.: 0768298898